(v štádiu príprav)


Predseda MK Bardejov

  • Meno – Petrila Miroslav Ing.
  • Adresa – Nemcovce 26, 08212 Kapušany pri Prešove
  • Kontakt – 0905522164, akurepas65@gmail.com

Podpredseda MK Bardejov

  •  

Členovia

  • Maděra Rastislav, Bardejov, madera@madera.sk
  • Smolko Igor, Veľký Šariš, smolkoig@gmail.com
  • Brunner Henrich, Bardejov, nehrich@brunno.eu
  • Arendáč Branislav, Bardejov, barendac@gmail.com
  • Sciranka Vladimír, Kračúnovce, nasetoskansko@gmail.com