Propozície: Nemcovský kabiňáčik 9

Modelársky Klub Bardejov, obec Nemcovce a SAM 119 SLOVAK REPUBLIC, Vás pozývajú na súťaž historických RC modelov Nemcovský kabiňáčik IX. a Memoriál Michala Dorka VI.

Názov súťaže: Nemcovský kabiňáčik IX.
Číslo súťaže: LE-2019-014-01, verejná súťaž
Usporiadateľ: Modelársky Klub Bardejov, obec Nemcovce a SAM119
Dátum konania: 11. Máj 2019
Miesto konania: Nemcovce – bývalé práškarské letisko – trávnatý povrch
S49°03´48,38´´ V21°23´02,88´´
Kategórie: 1. Speed 400 Old Timer – 1/2A Eletric Limited Motor Run
2. ELOT – Electric Old Timer Limited Motor Run
3. OTVR – Old Time Gliders a Slovenské vetrone a Kvapka
4. ½ Texaco
5. TEXACO
Program: 08:00 – 09:00 Registrácia , Otvorenie súťaže
09:30 – 16:00 Súťažné lety
16:30 – Rozlietavanie
17:00 – Vyhlásenie výsledkov
17:30 – do… Voľné lietanie a voľná zábava
Prihlášky: do 08.05.2019 na adresu:
Ing. Miroslav PETRILA, Nemcovce 26, 082 12 Kapušany pri Prešove
e-mail: akurepas65@gmail.com, mobil: +421 905 522 164
Štartovné: 4€ + 0,5 € za každý ďalší model

Kompletné znenie propozícii je dostupné aj na stiahnutie:

http://sam119.sk/images/sam119/propozicie_sutazi/nemcovceprop2019.pdf

Propozície: Nemcovský kabiňáčik 9
Tagy: