MK Bardejov

 

V prípade priamej komunikácie nám stačí zanechať správu:


Názov klubu: Modelársky klub Bardejov, skrátene MK Bardejov.

Sídlo klubu : Nemcovce 26, 082 12  Nemcovce

Právna povaha MK Bardejov: Klub je občianskym združením (nezisková organizácia)

Emailová adresa: akurepas65@gmail.com